Bildiriler

Biyolojik Nutrient Giderimi Arıtma Çamuru Küllerinden Fosfor Geri Kazanımı Teknolojilerinin Araştırılması

International Water and Environment Congress, 22-24 March 2018, Bursa Ülkemizdeki atıksu arıtma tesislerinden çıkan çamurların bertarafı ile ilgili çamur yakma prosesleri geliştirilmeye ve uygulanmaya başlamıştır. Dünyada atık çamur küllerindeki fosforun geri kazanımı; biyo-ekstraksiyon,

Sulardaki Pestisit Kirliliği ve Giderim Yöntemleri

International Water and Environment Congress, 22-24 March 2018, Bursa Bu çalışmada otomotiv endüstrisinden kaynaklanan su bazlı atık boya çamurlarının (BÇ) kompostlanabilirliği araştırılmıştır. Bu amaçla boya çamuruna, aynı endüstriye ait endüstriyel arıtma çamuru (EÇ)

Kauçuk Atıkları ve Yönetimi

UCED-KKS 2017, Ulusal Çevre, Deniz ve Kıyı Kirliliği Sempozyumu, 10-12. 10.2017, Bursa Kauçuk, otomotiv başta olmak üzere, birçok sektörde kullanımı bulunan değerli bir malzemedir. Dayanıklılık, elastikiyet, ısıya direnç gibi özellikleri yanında, karışımına eklenen

Mermer Atıklarından ve Mermer Çamurlarından Jeopolimerizasyon Yöntemiyle Binalardaki İç ve Dış Yüzey Kaplama Malzemesi Üretimi

Endüstriyel Simbiyoz Konferansı ve Proje Pazarı, BEBKA,  01.02. 2017, Bursa Çalışmanın amacı;  mermer işleyen endüstrilerde atık olarak ortaya çıkan mermer çamurlarının yapı malzemesi olarak geri kazanım olasılıklarını araştırmaktır. Proje ile hali hazırda piyasada

Load More Posts