Endüstriyel Simbiyoz Konferansı ve Proje Pazarı, BEBKA,

 01.02. 2017, Bursa

Çalışmanın amacı;  mermer işleyen endüstrilerde atık olarak ortaya çıkan mermer çamurlarının yapı malzemesi olarak geri kazanım olasılıklarını araştırmaktır. Proje ile hali hazırda piyasada muadili olmayan yeni bir ürün üretilecektir.  Üretim, atık olarak kabul edilen bir malzemeyle gerçekleştirilecektir. Ürün kalitesi ve katma değeri, sürdürülecek ar-ge ve ür-ge çalışmalarıyla yükseltilebilecektir. Üretim prosesindeki yerli üretim imkanı ile maliyet düşürücü nitelikte yeni bir teknik olarak sektöre katkı sağlayacaktır. Üretim prosesinin katılaştırma basamağında çimento esaslı bağlayıcılar yerine jeopolimerizasyon ve presleme adımlarını içeren yenilikçi bir yöntem uygulanacaktır. Üretim prosesinde kullanılacak ekipmanın yerli imal ve tedariği projenin önceliklerinden biri olacaktır.