Bildiriler

Solar Drier of Brine

2nd Inter-American Conference on Climate Change (CICC 2016), Mexico City, 14-16 March, 2016, Mexico The productivity of a solar dryer was evaluated, focusing on reducing the amount of brine obtained from a seawater

Döküm Endüstrisi Atıklarının Geri Kazanımı

Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, 15-17. 10.2015, Bursa Bu çalışmada, döküm endüstrisi imalat süreci incelenmiş, oluşan atık türleri belirlenmiş, oluşan tehlikesiz atıkların beton üretiminde geri kazanım potansiyeli belirlenmeye çalışılmıştır. Cüruf,

Türkiye’deki ÇED Uygulamaları

11. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, 15-17. 10.2015, Bursa Bu çalışma kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan istatistiki bilgilerden yola çıkılarak 1993 yılından bugüne alınan ÇED kararlarının illere göre,

Sayılarla Türkiye’de Alınan ÇED Kararları

Uluslararası Çevresel Etki Değerlendirmesi Kongresi, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 8-10 Kasım 2013, İstanbul Bu çalışma kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan istatistiki bilgilerden yola çıkılarak 1993 yılından bugüne alınan ÇED kararlarının

Atıksu Arıtma Tesisleri Atık Çamurlarındaki Çok Halkalı Aromatik Hidrokarbonların (PAH) Seviyelerinin Belirlenmesi

12. İ.T.Ü. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, 16-18 Haziran 2010, İstanbul Bu çalışmanın amacı, atıksu arıtma tesislerinde oluşan atık çamurlardaki çok halkalı aromatik hidrokarbonların (PAH) seviyelerinin belirlenmesidir. Çalışmada, katı atık depolama sahası sızıntı suyu,

Evsel Tehlikeli Atık Yönetimi

 Ev Atık Yönetimi Konferansı, Bursa Büyükşehir Belediyesi, 19-20 Kasım 2009, Bursa Evsel tehlikeli atıklar,  boya maddeleri, bahçe pestisitleri, tıbbi ürünler, ilaçlar, çeşitli deterjanlar, kişisel bakım ürünleri, floresan lambalar, yağlar, ağır metal içeren piller,

Load More Posts