About Güray Salihoğlu

Prof. Dr. Güray Salihoğlu

Tehlikeli Atık Yönetimi

Endüstriyel kalkınmayı gerçekleştiren insan, bir yandan ondan faydalanırken diğer yandan da çevrenin hızla bozulduğuna şahitlik eder. Bu süreçte bir ihtiyaç olarak geliştirilen çevre teknolojileri

2020-06-10T17:27:04+03:00By |Kitaplar|