Kitaplar

Tehlikeli Atık Yönetimi

Endüstriyel kalkınmayı gerçekleştiren insan, bir yandan ondan faydalanırken diğer yandan da çevrenin hızla bozulduğuna şahitlik eder. Bu süreçte bir ihtiyaç olarak geliştirilen çevre teknolojileri

Bursa Şehir Sağlık Profili

Bursa Şehir Sağlık Profili-2019 çalışmasında, Bursa’nın fiziksel, sosyo-ekonomik, çevresel ve kentsel altyapı göstergeleri ve Bursa yaşam endeksi detaylı olarak değerlendirildi. Ülkemizdeki resmi kurumların

Atıklarımızla Yolculuk

TÜBİTAK 4004 Bilim ve Toplum Programı’nın desteğiyle uygulanan proje kapsamında 10-12 yaş grubu çocukların günlük yaşantılarında gerçekleştirdikleri faaliyetlerin çevreye olan etkilerini fark etmeleri, çevreyle