Çalışma Alanlarım

Katı ve Tehlikeli Atıkların Yönetimi

Dersler

 • Industrial Pollution and Control
 • Endüstriyel Atık Arıtımı ve Bertarafı

Örnek Yayınlar

 • Ultrasound and heterogeneous photocatalysis for the treatment of vinasse from pisco production, (Ultrasonics-Sonochemistry)
 • Photocatalytic degradation of chlothianidin: effect of humic acids, nitrates and oxygen (Journal of Analytical Chemistry)
 • Bioconversion of industrial wastes: paint sludge from automotive manufacturing (Journal of Material Cycles and Waste Management)
 • Evaluation of the Solid and Hazardous Wastes Generated by the Automotive Industry in Turkey, (International Journal of Thermal & Environmental Engineering)
 • Marble Sludge Recycling by using Geopolymerisation Technology (Journal of Hazardous, Toxic, and Radioactive Waste)
 • A Review On Paint Sludge From Automotive Industries: Generation, Characteristics And Management, (Journal of Environmental Management)

Projeler

 • Endüstriyel Atıklardan Alternatif Yapı Malzemeleri Elde Etme Süreçlerinin Araştırılması ve Geliştirilmesi (Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi)
 • Isıl İşlemle Antimon Cevheri Eldesinde Oluşan Cürufların Tehlikesiz Hale Getirilmesi ve Faydalı Ürünlere Dönüştürülmesi (TÜBİTAK)
 • Metal içerikli atıkların jeopolimer teknolojisi kullanılarak stabilizasyonu ve solidifikasyonu (Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Komisyonu)
 • Ağır Metaller İçeren Çelik Sanayii Atıklarının Stabilizasyonu ve Solidifikasyonu (Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Komisyonu)

Endüstriyel Kirlilik Kontrolü

Dersler

 • Industrial Pollution and Control
 • Endüstriyel Atık Arıtımı ve Bertarafı

Örnek Yayınlar

 • Ultrasound and heterogeneous photocatalysis for the treatment of vinasse from pisco production, (Ultrasonics-Sonochemistry)
 • Photocatalytic degradation of chlothianidin: effect of humic acids, nitrates and oxygen (Journal of Analytical Chemistry)
 • Bioconversion of industrial wastes: paint sludge from automotive manufacturing (Journal of Material Cycles and Waste Management)
 • Evaluation of the Solid and Hazardous Wastes Generated by the Automotive Industry in Turkey, (International Journal of Thermal & Environmental Engineering)
 • Marble Sludge Recycling by using Geopolymerisation Technology (Journal of Hazardous, Toxic, and Radioactive Waste)
 • A Review On Paint Sludge From Automotive Industries: Generation, Characteristics And Management, (Journal of Environmental Management)

Projeler

 • Endüstriyel Atıklardan Alternatif Yapı Malzemeleri Elde Etme Süreçlerinin Araştırılması ve Geliştirilmesi (Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi)
 • Isıl İşlemle Antimon Cevheri Eldesinde Oluşan Cürufların Tehlikesiz Hale Getirilmesi ve Faydalı Ürünlere Dönüştürülmesi (TÜBİTAK)
 • Metal içerikli atıkların jeopolimer teknolojisi kullanılarak stabilizasyonu ve solidifikasyonu (Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Komisyonu)
 • Ağır Metaller İçeren Çelik Sanayii Atıklarının Stabilizasyonu ve Solidifikasyonu (Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Komisyonu)

Endüstriyel Kirlilik Kontrolü

Dersler

 • Industrial Pollution and Control
 • Endüstriyel Atık Arıtımı ve Bertarafı

Örnek Yayınlar

 • Ultrasound and heterogeneous photocatalysis for the treatment of vinasse from pisco production, (Ultrasonics-Sonochemistry)
 • Photocatalytic degradation of chlothianidin: effect of humic acids, nitrates and oxygen (Journal of Analytical Chemistry)
 • Bioconversion of industrial wastes: paint sludge from automotive manufacturing (Journal of Material Cycles and Waste Management)
 • Evaluation of the Solid and Hazardous Wastes Generated by the Automotive Industry in Turkey, (International Journal of Thermal & Environmental Engineering)
 • Marble Sludge Recycling by using Geopolymerisation Technology (Journal of Hazardous, Toxic, and Radioactive Waste)
 • A Review On Paint Sludge From Automotive Industries: Generation, Characteristics And Management, (Journal of Environmental Management)

Projeler

 • Endüstriyel Atıklardan Alternatif Yapı Malzemeleri Elde Etme Süreçlerinin Araştırılması ve Geliştirilmesi (Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi)
 • Isıl İşlemle Antimon Cevheri Eldesinde Oluşan Cürufların Tehlikesiz Hale Getirilmesi ve Faydalı Ürünlere Dönüştürülmesi (TÜBİTAK)
 • Metal içerikli atıkların jeopolimer teknolojisi kullanılarak stabilizasyonu ve solidifikasyonu (Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Komisyonu)
 • Ağır Metaller İçeren Çelik Sanayii Atıklarının Stabilizasyonu ve Solidifikasyonu (Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Komisyonu)

Arıtma Çamurlarının Kurutulması

Dersler

 • Çevre Teknolojisinin Temelleri
 • Endüstriyel Atık Arıtımı ve Bertarafı

Örnek Yayınlar

 • Microwave Drying of Automotive Industry Paint Sludge (Journal of Hazardous, Toxic, and Radioactive Waste)
 • Solar drying in sludge management in Turkey (Renewable Energy)
 • Sewage sludge drying with microwave irradiation: Influence of salt addition and energy consumption, (Heraklion 2019: 7th International Conference on Sustainable Solid Waste Management)
 • Microwave Drying Of Sewage Sludges (International Water and Environment Congress)

Projeler

 • Otomotiv Endüstrisinden Kaynaklanan Tehlikeli Atıkların Geri Kazanımı (Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Komisyonu)

Çevre Mevzuatı ve Çevresel Etki Değerlendirmesi

Dersler

 • Çevre Hukuku ve Mevzuatı
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi

Örnek Yayınlar

 • Ecological Risk Assessment and Problem Formulation for Lake Uluabat, a Ramsar State in Turkey ( Environmental Management)
 • Sürdürülebilir Kentlerin Temel Özellikleri ve Bursa Analizi (Uluslararası Kent ve Sağlık Kongresi)
 • Sayılarla Türkiye’de Alınan ÇED Kararları (Uluslararası Çevresel Etki Değerlendirmesi Kongresi)
 • Türkiye’deki ÇED Uygulamaları (Çevre bilim ve Teknoloji dergisi)
 • Uluabat Gölü için Ekolojik Risk Değerlendirmesi (İTÜ Dergisi/e Su Kirlenmesi Kontrolü)

Projeler

 • Bursa 2019 Şehir Sağlık Profilinin Hazırlanması (Bursa Büyükşehir Belediyesi)
 • İlçeler Çevre Sorunlarını Belirliyor (Bursa Büyükşehir Belediyesi)
 • Çevre Yönetiminde Sistem Yaklaşımı (Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Almanya Çevre Bakanlığı- GTZ German Technical Cooperation)
 • Türkiye’de Yerel Gündem 21’lerin Yaygınlaştırılması (Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği Doğu Akdeniz ve Ortadoğu Bölge Teşkilatı-IULA EMME ve Bursa Büyükşehir Belediyesi)

Çevre Mevzuatı ve Çevresel Etki Değerlendirmesi

Dersler

 • Çevre Hukuku ve Mevzuatı
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi

Örnek Yayınlar

 • Ecological Risk Assessment and Problem Formulation for Lake Uluabat, a Ramsar State in Turkey ( Environmental Management)
 • Sürdürülebilir Kentlerin Temel Özellikleri ve Bursa Analizi (Uluslararası Kent ve Sağlık Kongresi)
 • Sayılarla Türkiye’de Alınan ÇED Kararları (Uluslararası Çevresel Etki Değerlendirmesi Kongresi)
 • Türkiye’deki ÇED Uygulamaları (Çevre bilim ve Teknoloji dergisi)
 • Uluabat Gölü için Ekolojik Risk Değerlendirmesi (İTÜ Dergisi/e Su Kirlenmesi Kontrolü)

Projeler

 • Bursa 2019 Şehir Sağlık Profilinin Hazırlanması (Bursa Büyükşehir Belediyesi)
 • İlçeler Çevre Sorunlarını Belirliyor (Bursa Büyükşehir Belediyesi)
 • Çevre Yönetiminde Sistem Yaklaşımı (Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Almanya Çevre Bakanlığı- GTZ German Technical Cooperation)
 • Türkiye’de Yerel Gündem 21’lerin Yaygınlaştırılması (Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği Doğu Akdeniz ve Ortadoğu Bölge Teşkilatı-IULA EMME ve Bursa Büyükşehir Belediyesi)

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi

Dersler

 • Industrial Pollution and Control
 • Çevre Teknolojisinin Temelleri
 • Endüstriyel Atık Arıtımı ve Bertarafı

Örnek Yayınlar

 • Kentsel Atık Yönetiminde Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi: Bursa Analizi (Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi)
 • Arıtma Tesislerinde Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi: Bursa Organize Sanayi Bölgesi Su Üretim Tesisi Örneği (İklim Değişikliği ve Çevre Dergisi)
 • Katı Atık Yönetiminde Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (Ulusal Çevre, Deniz ve Kıyı Kirliliği Sempozyumu)
 • Life Cycle Assessment Of Wastewater Treatment Plant: Bursa Organized Industrial District Water Treatment Plant Case Study (International Water and Environment Congress)

Projeler

 • Kentsel Katı Atık Yönetimi İçin Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi: Bursa Örneği (Bursa Büyükşehir Belediyesi)
 • Bursa Organize Sanayi Bölgesi Su Üretim Birimi’nin Çevresel Performansının Yaşam Döngüsü Analiziyle İyileştirilmesi (Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Komisyonu)

Çevre Yönetiminde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı

Dersler

 • Industrial Pollution and Control
 • Çevre Teknolojisinin Temelleri
 • Endüstriyel Atık Arıtımı ve Bertarafı

Örnek Yayınlar

 • Optimization Of Solar Brine Evaporation Process: Introduction Of A Solar Air Heater, (Environmental Progress and Sustainable Energy)
 • Solar drying in sludge management in Turkey (Renewable Energy)
 • Investigation of the Factors Influencing the Efficiency of a Solar Still for Evaporation of Desalination Brine (Desalination and Water Treatment)

Projeler

 • Renewable Energy Sources as a chance for development for the Rural areas (Avrupa Birliği ERASMUS + Projesi)

Çevre Yönetiminde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı

Dersler

 • Industrial Pollution and Control
 • Çevre Teknolojisinin Temelleri
 • Endüstriyel Atık Arıtımı ve Bertarafı

Örnek Yayınlar

 • Optimization Of Solar Brine Evaporation Process: Introduction Of A Solar Air Heater, (Environmental Progress and Sustainable Energy)
 • Solar drying in sludge management in Turkey (Renewable Energy)
 • Investigation of the Factors Influencing the Efficiency of a Solar Still for Evaporation of Desalination Brine (Desalination and Water Treatment)

Projeler

 • Renewable Energy Sources as a chance for development for the Rural areas (Avrupa Birliği ERASMUS + Projesi)