UCED-KKS 2017, Ulusal Çevre, Deniz ve Kıyı Kirliliği Sempozyumu,

10-12. 10.2017, Bursa

Dünya çapında her yıl yaklaşık olarak 1 trilyon plastik poşet kullanılmakta ve bunların çoğu atığa dönüşmektedir. Plastik poşet üretiminde hammadde olarak petrol ve türevleri kullanılmaktadır. Her yıl en az 8 milyon ton plastik maddenin okyanuslara ulaştığı bilinmektedir. Plastik kirliliği deniz canlılarında yaklaşık 700 türü etkilemektedir. Denizlerdeki atıklar sebebiyle canlı türleri açlık, boğulma, yaralanma ve enfeksiyon durumlarıyla karşı karşıya kalmakta ve üreme performansları düşmektedir. Hayvanların sindirim sistemlerinde komplikasyonlar ortaya çıkmakta; bu komplikasyonlar tedavi edilmediği zaman ise hayvanların ölümüne ve hayvanlardan gelir elde eden ülkelerde ekonomik zararlara neden olmaktadır. Deniz yaşamını yakından ilgilendiren plastik poşet kullanımında davranış değişikliklerine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu çalışmada toplumun plastik poşet kullanımıyla ilgili davranış eğilimleri araştırılmış, bunun yanında poşet üretim ve geri dönüşüm süreci saha çalışmalarıyla araştırılmıştır. Davranış araştırması için Bursa ilinde 288 plastik poşet kullanıcısı ile anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Anket sonuçları IBM Statistics SPSS 24 programı ile analiz edilmiştir. Anket sonuçlarına göre katılımcıların %76’sı plastik poşetlerin ücretli olması halinde kullanımlarında azalma olacağını belirtmiştir. Kullanıcıların %42’si plastik poşetlerin ücretlendirilmesini, %52’si plastik poşetlerin tamamen yasaklanmasını desteklemiştir. Plastik poşetleri müşterilere ücretsiz veren süpermarket yetkililerinin %72’si plastik poşetlerin ücretlendirilmesini, %55’i tamamen yasaklanmasını desteklemiştir. Bu çalışmada ayrıca plastik poşet kullanımının azaltılması için öneriler sunulmaktadır.