Uluslararası Kent ve Sağlık Kongresi,
11-14 Aralık 2018, Bursa

Kentler, teknik, kültürel, kurumsal, ekonomik ve psikolojik sistemlerin birleşiminin bir sonucudur. Kentlerin günlük metabolizmasında gıda, enerji, su, ulaşım vb. birçok unsur görev yapmaktadır.  Geleneksel kent yaklaşımında kent hayatını yöneten yapılaşma, altyapı, ekosistem hizmetleri, toplumsal ve idari hizmetler baskı altındadır. Mevcut düzen, kentlerin büyüme hızı içerisinde artık sürdürülemez hale gelmeye başlamıştır. İnsanlar tarafından oluşturulan yapılaşmış çevre, çeşitli çevresel, sosyal ve ekonomik etkileri beraberinde getirmektedir. Sürdürülebilir olmayan enerji kullanımı, bunun üzerine eklenen sera gazı emisyonları, artan hava ve su kirliliği, çevresel bozulma, gelişigüzel arazi kullanımı, uygun olmayan kent planlaması, bununla ilgili sosyal yoksunluklar ve toplumsal parçalanma, etkin olmayan ulaşım, artan ulaşım ihtiyacı, trafik karmaşası, toplumsal güvenlik ve sağlık problemleri, bu etkilerden bazılarıdır. Bu çalışmada sürdürülebilir bir kent için benimsenmesi gereken stratejiler ele alınmakta, Bursa’nın mevcut göstergeleri göz önünde bulundurularak sürdürülebilir bir kent olma yolunda attığı ve atması gereken adımlar tartışılmaktadır.