Ulusal Yayınlar

Türkiye’deki otomotiv endüstrisi tarafından uygulanan yönetim sistemlerinin değerlendirilmesi

2017 Bu çalışma kapsamında Türkiye’deki otomotiv endüstrisi tarafından uygulanan yönetim sistemleri karşılaştırmalı bir şekilde sunulmaktadır. Otomotiv endüstrisi Türkiye’deki etki alanı büyük olan sektörlerden biridir. Tüm sektörler ile bağlantılı çalışıyor olması, sektörün çevresel yükünün

Türkiye’deki ÇED Uygulamaları

2016 Bu çalışma kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan istatistiki bilgilerden yola çıkılarak 1993 yılından bugüne alınan ÇED kararlarının illere göre, yıllara göre, sektörlere göre, olumlu/olumsuz sonuçlanmasına göre dağılımları ve ÇED yeterlik

Bursa’daki Atıksu Arıtma Tesislerinde Oluşan Çamurlarda Çok Halkalı Aromatik Hidrokarbonların (PAH) Seviyeleri

2011 Bu çalışma, Bursa’daki kentsel atıksu arıtma tesisinden ve farklı endüstriyel atıksu arıtma tesislerinden alınan çamurlardaki çok halkalı aromatik hidrokarbonların (PAH) düzeylerini belirlemeyi ve halka dağılımlarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. 2008 yılının Haziran ayında