UCED-KKS 2017, Ulusal Çevre, Deniz ve Kıyı Kirliliği Sempozyumu,

10-12. 10.2017, Bursa

Kauçuk, otomotiv başta olmak üzere, birçok sektörde kullanımı bulunan değerli bir malzemedir. Dayanıklılık, elastikiyet, ısıya direnç gibi özellikleri yanında, karışımına eklenen malzemelerle kazandığı yeni özellikleri nedeni bir hammadde olarak günümüzde önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmada, kauçuk ve kauçuklu malzeme üretim süreçleri, kauçuk atıklarının özellikleri ve çevresel etkileri, kauçuk atıklarının yönetimi ile ilgili yapılabilecek çalışmalar araştırılmıştır. Ülkemizdeki kauçuk atıklarının yönetimi, SWOT analizi ile değerlendirilmiştir. Kauçuk atıklarının hacim ve miktarlarının yüksek olması, nedeniyle atık üreticileri için bir problem oluşturduğu ve kauçuk atıklarının gerektiği gibi yönetilmediği görülmektedir. Bu atıklar için uygulamada atılması gereken ilk adımların işletmelerde kaynağında azaltım çalışmalarının artırılması ve kauçuk atıklarının geri kazanımının yasal mevzuatla desteklenmesi olduğu görülmüştür.