International Water and Environment Congress, 22-24 March 2018, Bursa

Bu çalışmada otomotiv endüstrisinden kaynaklanan su bazlı atık boya çamurlarının (BÇ) kompostlanabilirliği araştırılmıştır. Bu amaçla boya çamuruna, aynı endüstriye ait endüstriyel arıtma çamuru (EÇ) ve düzenleyici katkı maddesi olarak ayçiçeği sapı (AS) ilave edilerek kompostlama prosesi gerçekleştirilmiştir. Kullanılan ayçiçeği sapının etkisinin belirlenmesi amacıyla iki farklı karışım (K1, K2) hazırlanmıştır. K1 reaktöründe %40:%40:%20 oranlarında, K2 reaktöründe ise %50:%40:%10 oranlarında, sırasıyla BÇ:EÇ:AS karıştırılmıştır. K1 ve K2 reaktörlerinde proses boyunca en yüksek sıcaklıklar 51,7 °C ve 38,3 °C olarak tespit edilmiştir. K1 ve K2  reaktörlerinde sırasıyla; %17.1 ve %9.36 kuru madde kaybı, %20.4 ve %16.5 organik madde kaybı gerçekleşmiştir. Elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde, K1 reaktöründe daha yüksek kuru madde ve organik madde kaybı, ve  daha yüksek sıcaklık değerleri elde edilmiştir. Reaktörlerde katkı maddesi olarak kullanılan ayçiçeği sapının %20 oranında kullanılmasının kompostlama verimini önemli düzeyde arttırdığı tespit edilmiştir. Kompostlama prosesi ile, su bazlı boya çamurlarının ek yakıt olarak çimento fabrikalarında yakılmadan önce biyokurutulması sağlanabilecektir.