International Water and Environment Congress, 22-24 March 2018, Bursa

Arıtma çamurlarının bertarafında su muhtevasının, organik madde içeriğinin ve patojen miktarının azaltılması en temel hedeflerdendir. Radyasyon, dünya çapında kabul gören ve arıtma çamurlarının bertarafında kullanılan bir teknoloji olarak ön plana çıkmıştır. Son zamanlarda mikrodalga bazlı radyasyon, arıtma çamurlarının dezenfeksiyonunda umut verici bir seçenek olarak kabul görmüştür. Ancak dezenfeksiyon sonrası, arıtma çamurlarının uzun süreli depolanması sırasında, içerdiği nem ve organik maddelerden dolayı patojenlerin yeniden büyümesi gerçekleşebilir. Bu çalışmada, mikrodalga yöntemiyle kurutulan ve patojen inaktivasyonu sağlanan arıtma çamurlarında E. coli’ nin yeniden büyümesi incelenmiştir. Deneysel çalışmada mikrodalga fırın sabit ve döner modunda 900 W’ta çalıştırılmış aynı zamanda çamur örneklerinde ısı iletim katsayısını değiştirmek amacıyla tuz ilavesi yapılarak  patojen giderimi sağlanmış ve ardından yeniden büyüme/çoğalma olup olmadığı incelenmiştir. Çalışma sonunda, mikrodalga radyasyonuna belirli sürelerde maruz bırakılarak EPA A sınıfı çamur değerlerine  uygun patojen giderimi sağlanmış ve ardından oda sıcaklığında bir hafta bekletilmiş örneklerde 0,5 ile 2,4 log arasında değişen oranlarda yeniden çoğalma meydana gelmiştir.