2011

Bu çalışma, Bursa’daki kentsel atıksu arıtma tesisinden ve farklı endüstriyel atıksu arıtma tesislerinden alınan çamurlardaki çok halkalı aromatik hidrokarbonların (PAH) düzeylerini belirlemeyi ve halka dağılımlarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. 2008 yılının Haziran ayında Bursa kent sınırları içinde yer alan 6 atıksu arıtma tesisinden çamur örnekleri toplanmıştır. Örnekler, ultrasonik ekstraksiyona tabi tutulmuş ve örneklerdeki PAH içeriği GC-MS kullanılarak ölçülmüştür. Örnek alınan endüstriler içinde en yüksek PAH düzeyi otomotiv endüstrisi arıtma tesisi çamurunda görülmüştür. Kentsel atıksu arıtma tesisi çamurunun da PAH kirliliği açısından ikinci sırada geldiği görülmüştür. Hemen hemen bütün çamur örneklerinde 5 ve 6 halkalı türlerin baskın olduğu belirlenmiştir. PAH türleri tanımlama oranları değerlendirildiğinde incelenen bütün çamurların PAH kaynaklarının yanma kökenli olduğu belirlenmiştir.

Tam Metin