2018

Bu çalışmada, döküm endüstrisi imalat süreci incelenmiş, oluşan atık türleri belirlenmiş, oluşan atıkların beton üretiminde geri kazanım potansiyeli belirlenmeye çalışılmıştır. Cüruf, atık döküm kumu ve filtre tozu atıkları farklı oranlarda uygulanarak TS EN – 206 Beton Standardında beton numuneleri hazırlanmış ve 28 günlük basınç dayanımları incelenmiştir. Örneklerde su/çimento oranı sabit tutulmuş; standart atık malzemeler, kaba ve ince agrega ile ikame edilmiştir. Çalışma sonucunda atıklarla hazırlanan örneklerde, standart beton örneğine kıyasla basınç dayanımlarının zaman zaman artış gösterdiği görülmüştür. Atık döküm kumunun %20 oranında ikame edilmesi ile hazırlanan örneklerde %8, indüksiyon ocağı cürufunun %20 oranında ikame edilmesi ile hazırlanan örneklerde %5, ocak cürufunun %100 ikame edilmesi ile %8 basınç dayanımı artışı elde edilmiştir. Kupol cürufu ve filtre tozu ile hazırlanan örneklerde standart beton örneğine kıyasla basınç dayanımında artış görülmemiştir. Yapılan deneysel çalışmalar, döküm endüstrisi atıklarının, beton içerisinde, agrega ile ikame edilmesi yoluyla geri kazanımlarının mümkün olduğunu göstermektedir.

Tam Metin