2003

Çalışmada Bursa ili sınırları içerisinde yer alan endüstri kollarındaki çevre yönetim sistemi uygulamalarının mevcut durumu değerlendirilmektedir. Bu amaçla Bursa’daki ISO 14001 belgeli kuruluşlar belirlenmiş,bu kuruluşların ortak özelliklerini belirlemek için bir anket çalışması yapılmıştır. Araştırma kapsamında belgeli kuruluşların sektörlere göre dağılımı, ISO 14001 çevre yönetim sistemi belgesini alma çalışmalarının  süreleri, çevre mühendisi çalıştırma durumları, belgenin alınması öncesinde ve sonrasında kuruluşların yürüttükleri çevresel çalışmalar, karşılaşılan sorunlar gibi konulara yanıtlar aranmıştır. Çalışma sonucunda Türkiye’deki ISO 14001 belgeli kuruluşlar içinde en büyük yüzdeyi elektrik üretim ve dağıtım endüstrisi üstlenirken, Bursa’da en büyük oranın otomotiv yan sanayi tarafından sağlandığı görülmüştür. Belgeli kuruluşlar içinde çevre mühendisi çalıştıran kuruluşların ISO 14001 belge alma çalışmaları sırasında danışmanlık alma eğilimlerinin daha az olduğu belirlenmiştir.

Tam Metin