2017

Bu çalışma kapsamında Türkiye’deki otomotiv endüstrisi tarafından uygulanan yönetim sistemleri karşılaştırmalı bir şekilde sunulmaktadır. Otomotiv endüstrisi Türkiye’deki etki alanı büyük olan sektörlerden biridir. Tüm sektörler ile bağlantılı çalışıyor olması, sektörün çevresel yükünün etkisi açısından önemlidir. Artan yasal düzenlemeler ve rekabet koşulları, otomotiv endüstrisini yeni yönetim sistemleri benimsemeye yönlendirmektedir. Gerek uluslararası ve ulusal standartlar gerekse müşteri beklentileri, otomotiv endüstrisinin bir sistem olarak entegre bir şekilde ele alınması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Bu amaçla, otomotiv endüstrisine özgü yönetim sistemleri geliştirilmektedir. Bunun yanısıra tüm sektörler tarafından benimsenmiş kalite sistemleri de otomotiv endüstrisi tarafından kabul görmektedir. Benimsenen yönetim sistemlerinin üretim üzerinde olduğu kadar yerel, ulusal ve küresel çevrenin kalitesi üzerinde de olumlu etkilerinin olması beklentiler arasındadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de otomotiv ana sanayi tarafından benimsenmiş kalite ve yönetim sistemlerini değerlendirmek, bu sistemlerinin özelliklerini ve çevre üzerindeki olası etkilerini ortaya koymaktır.

Tam Metin