2017

Dünya çapında her yıl yaklaşık olarak 1 trilyon plastik poşet kullanılmakta ve bunların çoğu bir kez kullanıldıktan sonra atık olarak atılmaktadır. Plastik poşetlerin üretiminde hammadde olarak petrol kaynaklı yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE), düşük yoğunluklu polietilen (LDPE), doğrusal düşük yoğunluklu polietilen (LLDPE) ve polipropilen (PP) kullanıldığı için bu poşetlerin atık haline gelmesi hem kaynak israfına yol açmakta hem de çevreye ve insan sağlığına çeşitli zararlar verebilmektedir. Bu çalışmada kullanıcıların plastik poşet kullanımıyla ilgili davranış eğilimleri araştırılmıştır. Davranış araştırması için Bursa ilinde 288 plastik poşet kullanıcısı ile anket çalışması yapılmıştır. Anket sonuçları IBM Statistics SPSS 24 programı ile analiz edilmiştir. Katılımcıların %76’sı plastik poşetlerin ücretli olması halinde kullanımlarında azalma olacağını belirtmiştir. Kullanıcıların %42’si plastik poşetlerin ücretlendirilmesini desteklemiştir ve %52’si plastik poşetlerin tamamen yasaklanmasını desteklemiştir. Plastik poşetleri müşterilere ücretsiz veren market yetkililerinin %72’si plastik poşetlerin ücretlendirilmesini, %55’i tamamen yasaklanmasını desteklemiştir. Plastik poşetleri müşterilere ücretli veren marketlerde plastik poşet kullanımının %60 azaldığı belirtilmiştir. Bu çalışmada ayrıca Türkiye’de plastik poşet kullanımı ile ilgili SWOT analizi yapılmış ve poşet kullanımının azaltılması için öneriler sunulmuştur.

Tam Metin