2017

Bu çalışma kapsamında sürdürülebilir bir tarım modeli olarak organik tarımın uygulanma koşulları, aşamaları, sertifikasyon süreci araştırılmış, konvansiyonel tarım ile organik tarım arasındaki farklar, çevresel etki bakımından incelenmiştir. Türkiye’de gerçekleştirilen organik tarım uygulamalarının analizi yapılmıştır. Organik tarım sürecinde yetkili kurum ve  kuruluşlar ile görüşülmüş, Türkiye’de organik tarımın başlangıcından bugüne kadar gerçekleşen üretime ait veriler değerlendirilmiştir. İhraç edilen ithal edilen organik ürün tür ve miktarları, yıllara göre değişimi, ihracat yapılan ülkeler değerlendirilmiştir.

Tam Metin