2016

Bu çalışmada, ultrasonik ön işlemin (dezentegrasyon) otomotiv endüstrisinden kaynaklanan su bazlı boya çamuru üzerindeki etkileri, pH, toplam organik karbon (TOC), çözünmüş kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) ve nem kaybı parametreleri izlenerek incelenmiştir. Ultrasonik dezentegrasyon süresinin ve şiddetinin izlenen parametreler üzerindeki etkisi araştırılmıştır.Çalışmada, ultrasonik dezentegrasyonun boya çamurunun pH, TOC, KOİ ve nem kaybı değerlerini artırdığı görülmüştür. Ancak, uygulanacak sonikasyon şiddeti ve süresinin planlanan atık yönetim modeline göre uygulanması gerektiği belirlenmiştir. Sonikasyon şiddetinin artması pH ve çözünmüş KOİ parametrelerinin seviyelerinin artmasına neden olurken, TOC ve nem kaybında azalmaya neden olmuştur. Benzer şekilde, sonikasyon süresi artınca pH’ın ve çözünmüş KOİ’nin arttığı, TOC ve nem kaybının azaldığı görülmüştür.

Tam Metin