Uludağ Üniversitesi Bilgilendirme ve AR-GE Günleri, 2012, Bursa

Antimon madenciliğinde ısıl işlem sonucu ortaya  çıkan tehlikeli cürufun  tehlikesiz atık depolama alanında depolanabilecek hale getirilmesi amaçlanmıştır. Atık içerisindeki Sb ve As’yi kararlı hale getirmek için stabilizasyon/ solidifikasyon ve jeopolimerizasyon yöntemleri uygulanmıştır. Örneklerde Portland çimentosu, uçucu kül, sodyum silikat-sodyum hidroksit karışımı (NaSilNaOH) ve sodyum hidroksit (NaOH 8M) kullanılmıştır. En yüksek basınç dayanımı NaSilNaOH kullanıldığında elde edilmiştir. En düşük sızma sonuçlarının su ile hazırlanan örneklerde elde edilmiştir. Depolama sınır değerlerinin altındaki en uygun kombinasyonun suyla hazırlanan ve çimentonun atıkla karıştırıldığı örnek olduğu görülmüştür.