Ev Atık Yönetimi Konferansı, Bursa Büyükşehir Belediyesi,

19-20 Kasım 2009, Bursa

Evsel tehlikeli atıklar,  boya maddeleri, bahçe pestisitleri, tıbbi ürünler, ilaçlar, çeşitli deterjanlar, kişisel bakım ürünleri, floresan lambalar, yağlar, ağır metal içeren piller, tehlikeli maddelerle işlem görmüş ahşap malzemeler, elektronik eşyalar, kloroflorokarbon (CFC) içeren araç gereçler gibi evde kullanılan ürünlerin atık haline gelmesi sonucu oluşmaktadır.  Dünyada evsel tehlikeli atıklarla ilgili çok sınırlı sayıda veriye ulaşılabilmektedir. Ülkemizde ise evlerden çıkan atık piller dışında evsel tehlikeli atık verisine ulaşmak mümkün olmamaktadır. Endüstriyel kaynaklar tarafından üretilen tehlikeli atıklar Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Atık Yönetmeliği Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik gibi yasal düzenlemelerle kontrol altına alınmaya çalışılırken, evlerden çıkan tehlikeli atıklara ilişkin özel bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği ve  Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği yine daha çok endüstriyel üretimi hedef almış olan yönetmeliklerdir. Bu nedenle evlerden çıkan tehlikeli atıklar, tehlikesiz evsel atıklarla birlikte depolama alanlarında depolanmaktadırlar. Evlerde üretilen tehlikeli atıklar hakkında yeterince tüketici bilincinin oluşmaması, üretilen tehlikeli atıkların tehlikesiz atıklarla birlikte depolanması, çeşitli insan ve çevre sağlığı risklerini de beraberinde getirmektedir.

Bu bildiride evlerde üretilen tehlikeli atıkların kaynakları, özellikleri, evlerde barındırdığı riskler, uygunsuz bertaraf edilmesi durumunda çevreye ve depolama alanlarına taşıdığı riskler ve bu atıkları azaltmak için evlerde alınabilecek önlemler üzerinde durulmaktadır.