UKAY 2012, 4. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi,

17-20 Ekim 2012, Antalya

Bu çalışmada ısıl işlemle antimon cevheri eldesinde ortaya çıkan tehlikeli maden cürufunun tehlikesiz atık depolama alanında depolanabilecek hale getirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda atık maden cürufu içerisindeki Sb, As ve Se’yi immobilize etmek için çimento bazlı stabilizasyon/solidifikasyon ve jeopolimerizasyon yöntemleri uygulanmıştır. Örneklerde temel katkı maddesi olarak Portland çimentosu ve uçucu kül, alkali aktivatör olarak sodyum silikat-sodyum hidroksit karışımı (NaSilNaOH) ve sodyum hidroksit (NaOH 8M) kullanılmıştır. Bir grup örnek de suyla hazırlanmıştır. 28 günlük hava kürüne tabi tutulan örneklerde basınç dayanımı ve EN12457 sonrası Sb, As, Se sızması izlenmiştir. En yüksek basınç dayanımı NaSilNaOH kullanıldığında elde edilmiştir. Ancak basınç dayanım değeri yüksek olan örneklerin düşük değil yüksek sızma sonuçları verdiği, basınç dayanımı değerlerinin yüksekliğinin sızma etkinliğinin habercisi olmadığı görülmüştür. En düşük sızma sonuçlarının su ile hazırlanan örneklerde elde edildiği görülmüştür. Sınır değerlerin altındaki en uygun kombinasyonun suyla hazırlanan ve çimentonun atıkla karıştırıldığı örnek olduğu görülmüştür. Bu örneğin asit nötralizasyon kapasitesinin diğer karışımlarınkine oranla yüksek olduğu belirlenmiştir.