11. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası,
15-17. 10.2015, Bursa

Bu çalışma kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan istatistiki bilgilerden yola çıkılarak 1993 yılından bugüne alınan ÇED kararlarının illere göre, yıllara göre, sektörlere göre, olumlu/olumsuz sonuçlanmasına göre dağılımları ve ÇED yeterlik belgesi alan kurum ve kuruluşların illere göre dağılımı incelenmiştir. Yapılan çalışma sonucunda Türkiye’deki illerin yatırım öncelikleri, yıllara göre sektörel gelişimleri, en fazla yatırım yapılan bölgeler ve yatırım alanları ortaya çıkmıştır. Çalışmada ÇED kararlarının yaklaşık %99’unun ÇED olumlu olarak yatırımcı lehinde gerçekleştiği görülmüştür. En fazla ÇED kararının hidroelektrik santral yatırımı için alındığı, en fazla ÇED yeterlik belgesi almış firmanın Ankara’da bulunduğu görülmüştür. Çalışmada istatistiki bulgular paylaşılmakta, ülkemizdeki ÇED uygulamaları için yapılmış bir SWOT analizi sunulmakta, buna paralel olarak ülkemizin çevresel ve ekonomik öncelikleri ÇED kararları üzerinden ortaya konulmaktadır.