Bölüm 1
Bölüm 2
Bölüm 3
Bölüm 4
Bölüm 5
Bölüm 6
Bölüm 7
Bölüm 8
Sözlük

Endüstriyel kalkınmayı gerçekleştiren insan, bir yandan ondan faydalanırken diğer yandan da çevrenin hızla bozulduğuna şahitlik eder. Bu süreçte bir ihtiyaç olarak geliştirilen çevre teknolojileri, çevre üzerinde ikinci kez düşünen insanın üretimi olarak, insanlığın kullanımına sunulur. Bu teknolojileri kullanıp kullanmamak yine insana kalır. Endüstriyel süreçlerin çıktıları arasında yerini alan tehlikeli atıkları üretmemek, daha az üretmek veya çevreye etkisini en düşük düzeye getirerek yönetmek mümkündür. Bu kitap bu konuları ele almak için yazılmıştır. Kitapta, tehlikeli atıkların etkileri, özellikleri ve bu atıkların yönetiminde benimsenebilecek uygulamalar anlatılmıştır. Kitabın, tehlikeli atık üzerine bilgi sahibi olmak isteyen öğrencilere olduğu kadar, bu alanda çalışan kamu kurumlarına ve tehlikeli atık üreten endüstriyel kuruluşlara da faydalı olması amaçlanmıştır.

E-Kitaba Ulaşmak İçin Tıklayınız