Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’nın birlikte yürütmüş olduğu “İlçeler Çevre Sorunlarını Belirliyor” projesi kapsamında, Bursa’nın 17 ilçesinde, toplam 262 kamu kurum temsilcisi, 357 muhtar ve 60 sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımları ile çalıştaylar düzenlenmiştir. Projede 20’si Uludağ Üniversitesi’nden, 32’si Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden olmak üzere toplam 52 kişi görev almıştır.  Projede elde edilen veriler  Doç Dr. Güray Salihoğlu ve Yrd.Doç.Dr. Sevil Ç. Eleren koordinatörlüğünde Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim elemanları tarafından sayısal verilere ve grafiklere dönüştürülmüş; verilerin yorumlanması ve değerlendirilmesiyle her ilçe için bir durum raporu oluşturulmuştur. Yayınlanan kitap , proje sonuçlarını içermektedir.

Sunum
İçindekiler