TÜBİTAK 4004 Bilim ve Toplum Programı’nın desteğiyle uygulanan proje kapsamında 10-12 yaş grubu çocukların günlük yaşantılarında gerçekleştirdikleri faaliyetlerin çevreye olan etkilerini fark etmeleri, çevreyle ilgili kavramları somutlaştırmaları, çevre bilimlerine olan ilgililerini arttırmaları, bilimsel merak duygularını geliştirilmeleri hedeflenmiştir. Aktif öğrenme metoduna dayalı deneyler, drama etkinlikleri, saha gezileri, gözlem faaliyetleri ve atölye çalışmalarından oluşan 18 farklı etkinlik ile çocukların görerek, tartışarak, sorarak öğrenmeleri sağlanmıştır. Proje kapsamında yapılan etkinlikler el kitabında anlatılmaktadır.

Tam Metin