Kentlerdeki çevre kalitesi, insanların sağlık durumunu doğrudan verdiği etkilerle ve gıda zincirine yaptığı dolaylı etkilerle büyük ölçüde belirlemektedir. Bursa kentinin çeşitli çevresel baskılara maruz kaldığı bilinmektedir.  Kentleşme, sanayileşme, sürdürülebilir olmayan tarım uygulamaları ve benzeri pek çok etki nedeniyle, Bursa ili ve çevresinde hava, su ve toprak kirliliği bulguları her geçen gün artış göstermektedir. Bu çalışmada Bursa’da çevre kirliliğinin göstergesi olabilecek nitelikteki bazı bilimsel bulguların bir incelemesi yapılmaktadır. Bursa’daki tarımsal arazi varlığı kısaca özetlendikten sonra, sırasıyla Bursa’da hava, su, toprak kirliliği ve kirletici taşınımı üzerine yapılan çalışmaların özet değerlendirmesi sunulmaktadır.

Tam Metin