Bursa Şehir Sağlık Profili-2019 çalışmasında, Bursa’nın fiziksel, sosyo-ekonomik, çevresel ve kentsel altyapı göstergeleri ve Bursa yaşam endeksi detaylı olarak değerlendirildi. Ülkemizdeki resmi kurumların yayınlanmış en güncel verilerinden derlenerek oluşturulan kentsel göstergeler ışığında Bursa’nın mevcut kent sağlığı profili karşılaştırmalı olarak ortaya kondu. Çalışma, Bursa kentinin sosyal, çevresel ve ekonomik problemlerinin çözümünde göstergelere dayalı bilimsel bir altyapı sunmayı amaçladı.

İçindekiler
Tam Metin