Tehlikeli Atık Yönetimi

Endüstriyel kalkınmayı gerçekleştiren insan, bir yandan ondan faydalanırken diğer yandan da çevrenin hızla bozulduğuna şahitlik eder. Bu süreçte bir ihtiyaç olarak geliştirilen çevre teknolojileri

2020-06-10T17:27:04+03:00By |Kitaplar|