CEV 4041 E Industrial Pollution and Control

Dersin dili İngilizcedir. Ders Prof. Dr. N. Kamil Salihoğlu ve Prof. Dr. Güray Salihoğlu tarafından sürdürülmektedir. Ders kapsamında endüstriyel kirlilik ve atık tipleri, endüstriyel tesislerde kütle dengelerinin oluşturulması, eko-haritaların oluşturulması, SWOT analizi, temiz üretim yöntemleri, endüstriyel tehlikeli atık tanımlaması ve bertaraf yöntemleri, yaşam döngüsü değerlendirmesi, endüstrilerde çevre yönetim sistemleri konuları ele alınmaktadır. Ders kapsamında öğrencilerden çeşitli endüstrilere teknik geziler düzenleyerek, bu tesislerin kirlilik profillerini çıkarmaları ve kirlilik kontrolü için çözüm projeleri geliştirmeleri beklenmektedir.

Dersi başarıyla tamamlayan bir öğrenci aşağıdaki yeterliklere sahip olur:

1. Farklı tipteki endüstriyel atıkların arıtılması için proseste iyileştirme önerisi geliştirebilir,
2. Endüstrilerde çevre yönetim sisteminin oluşturulmasında görev alabilir.
3. Endüstrilerde kirlilik önleme ve temiz üretim planlaması yapabilir.