CEV 4093E HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT

Dersin dili İngilizcedir. Bu ders kapsamında tehlikeli atıkların tanımı yapılmakta, atığı tehlikeli hale getiren özellikler tartışılmakta, Türkiye, Avrupa Birliği ve Amerika mevzuatlarına göre tehlikeli atıkların sınıflandırılması üzerinde durulmaktadır. Dersin konuları arasında tehlikeli atık kaynakları, tehlikeli atıkların sağlık etkileri, iç ve dış ortamlarda tehlikeli atıkları yönetmenin prensipleri ve dünyanın gündemine yansımış tehlikeli atık olayları yer almaktadır. Radon, asbest, formaldehit gibi iç ortam kirleticilerinin yanı sıra tehlikeli atık kaynakları içinde bulunabilen çeşitli kimyasal maddeler üzerinde durulmaktadır. Ders kapsamında öğrencilerden endüstriyel bir kuruluşa teknik gezilerde bulunmaları ve bu kuruluşa ait tehlikeli atık yönetim planlamasını yapmaları ve sınıf ortamında sunmaları beklenmektedir.

Dersi başarıyla tamamlayan bir öğrenci aşağıdaki yeterliklere sahip olur:

  1. Tehlikeli atıkları tanımlayarak, sınıflandırabilir.
  2. Tehlikeli atıkların olası kaynakları hakkında fikir yürütebilir.
  3. Tehlikeli atıkların minimizasyonu, geri kazanımı, ve bertarafı için yaklaşımlar geliştirebilir.
  4. Tehlikeli atık yönetim problemlerine çözüm getirebilir.