CEV 3100 Çevre Hukuku ve Mevzuatı

Dersin dili Türkçedir. Ders Prof. Dr. Feza Karaer ve Prof. Dr. Güray Salihoğlu tarafından sürdürülmektedir. Ders kapsamında  Çevre Kanunu, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Su Havzalarının Korunması ve Yönetim Planlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik, Kıyı Kanunu, Avrupa Birliği ve Su Çerçeve Direktifi, ÇED Yönetmeliği, Yeterlik Tebliği, Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği, Atık Yönetimi Yönetmeliği, Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Hakkında Yönetmelik, Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik üzerinde durulmaktadır. Ders kapsamında öğrencilerden bakanlığa sunulmuş bir ÇED projesi inceleyip değerlendirmeleri ve basına yansımış güncel 10 adet ÇED haberinin analizini yapmaları, değerlendirme ve bulgularını sınıf ortamında sunmaları beklenmektedir.

Dersi başarıyla tamamlayan bir öğrenci aşağıdaki yeterliklere sahip olur:

  1. Karşılaştığı çevresel hususlar/ problemler içinde hangi konuda yasal düzenleme yapıldığını bilir.
  2. Çevresel süreç tasarımı yapabilmek için alanda ihtiyaç duyacağı kriterleri nereden bulabileceğini bilir.
  3. Tesislerin uyması gereken çevresel şartları bilir.
  4. Çevre görevlisi olarak çalışabileceği kurumlarda yürütmesi gereken görevleri bilir.
  5. ÇED raporu hazırlayabilir, değerlendirebilir, ÇED projesi yürütebilir.
ÇED Değerlendirme Formu
ÇED Vaka Analizi Formu